دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 7173
تعداد نوشته ها : 21
تعداد نظرات : 5
Rss
طراح قالب

<body>

<script LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--


//set Interval between each firework display,
var intervals=2000
var sparksOn     = true;
var speed        = 25;
var power        = 1;

//Dont change these values-------
var documentWidth=documentHeight=randomx=randomy=leftcorner=topcorner=0
var ns=(document.layers);
var ie=(document.all);
var sparksAflyin = false;
var allDivs      = new Array(10);
var totalSparks  = 0;
//-------------------------------

function initAll(){
 if(!ns && !ie){
 sparksOn = false;
 return;
 }
setInterval("firework()",intervals)

if (ns)
 document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN | Event.MOUSEMOVE);
 for(dNum=0; dNum<7; ++dNum){
  if(ie)
   allDivs[dNum]=eval('document.all.sDiv'+dNum+'.style');
  else
   allDivs[dNum]=eval('document.layers["sDiv'+dNum+'"]');
 }
}

function firework(){
//below code detects the browser dimenions
if (ie){
documentWidth=document.body.clientWidth
documentHeight=document.body.clientHeight
leftcorner=document.body.scrollLeft
topcorner=document.body.scrollTop
}
else if (ns){
documentWidth=window.innerWidth
documentHeight=window.innerHeight
leftcorner=pageXOffset
topcorner=pageYOffset

}
//below code randomly generates a set of coordinates that fall within the dimension
randomx=leftcorner+Math.floor(Math.random()*documentWidth)
randomy=topcorner+Math.floor(Math.random()*documentHeight)


 if(sparksOn){
  if(!sparksAflyin){
   sparksAflyin=true;
   totalSparks=0;
   for(var spark=0;spark<=6;spark++){
    dx=Math.round(Math.random()*50);
    dy=Math.round(Math.random()*50);
    moveTo(spark,randomx,randomy,dx,dy);
   }
  }
 }
}

function moveTo(i,tempx,tempy,dx,dy){
 if(ie){
  if(tempy+80>(document.body.offsetHeight+document.body.scrollTop))
   tempy=document.body.offsetHeight+document.body.scrollTop-80;
  if(tempx+80>(document.body.offsetWidth+document.body.scrollLeft))
   tempx=document.body.offsetWidth+document.body.scrollLeft-80;
 }
 if(tempx>-50&&tempy>-50){
  tempx+=dx;tempy+=dy; 
  allDivs[i].left=tempx;
  allDivs[i].top=tempy;
  dx-=power;dy-=power;
  setTimeout("moveTo("+i+","+tempx+","+tempy+","+dx+","+dy+")",speed)
 }
 else
  ++totalSparks
 if(totalSparks==7){
  sparksAflyin=false;
  totalSparks=0;
 }
}
window.onload=initAll
//End-->
</script>
<style>
#sDiv0 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:25px; color:Aqua;}
#sDiv1 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:22px; color:red;}
#sDiv2 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:20px; color:blue;}
#sDiv3 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:15px; color:orange;}
#sDiv4 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:25px; color:yellow;}
#sDiv5 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:25px; color:lightgreen;}
#sDiv6 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:20px; color:silver;}
</style>
<p></p>
<div id="sDiv0">
  *</div>
<div id="sDiv1">
  *</div>
<div id="sDiv2">
  *</div>
<div id="sDiv3">
  *</div>
<div id="sDiv4">
  *</div>
<div id="sDiv5">
  *</div>
<div id="sDiv6">
  *</div>

</body>

</html>


<!--END CODE-->

 


دسته ها :
شنبه جهاردهم 5 1385
X